นวัตกรรมเริ่มต้นที่บ้าน: ส่งเสริมพนักงานให้ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า

นวัตกรรมเริ่มต้นที่บ้าน: ส่งเสริมพนักงานให้ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า

โปรแกรมที่อิงตามพนักงานที่มีความเท่าเทียมกันและมีแรงจูงใจในตัวสามารถสร้างทั้งนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมคำว่า “นวัตกรรม” แพร่หลายในวงการธุรกิจ จนบางครั้งดูเหมือนเป็นเพียงคำฮิตติดปาก ซึ่งเป็นข้ออ้างเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการทำสิ่งต่างๆ คำนี้กลายเป็นคำที่ใช้มากเกินไป จนทำให้มองไม่เห็นคุณค่าของนวัตกรรมที่แท้จริงต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจธุรกิจในปัจจุบันดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่องว่างด้านทักษะในกำลังแรงงาน

 และความจำเป็นในการรักษาอัตรากำไรที่ดีเมื่อเผชิญกับแรงกดดันทางการเงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความท้าทายที่เราเผชิญ เมื่อมีการนำนวัตกรรมไปใช้อย่างถูกต้อง จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับกลยุทธ์ที่มีอยู่และทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้

แรงผลักดันสู่นวัตกรรมนั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นวัตกรรมเป็นเสาหลักในการส่งมอบ UAE Vision 2021 และแผนของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ มีการรับรู้ที่ชัดเจนจากธุรกิจต่างๆ ว่านวัตกรรมที่แท้จริงมีความสามารถที่จะทำให้เราได้เปรียบในตลาด แต่แนวคิดที่สั่นสะเทือนโลกที่เราเรียกว่านวัตกรรมมาจากไหน? บริษัทบางแห่งหันไปหา “ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม” โดยจ่ายเงินหลายล้านเดอร์แฮมให้กับที่ปรึกษาบุคคลที่สามเพื่อบอกวิธีการปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของตน

การลงทุนแบบนั้นทำให้เกิดคำถามว่า “ทำไมเราถึงมองออกไปนอกธุรกิจ ในเมื่อพนักงานของเราอยู่ใกล้ปัญหาของเรามากที่สุด” เมื่อเราจ้างคนสร้างไอเดียจากภายนอก เรากำลังเพิ่มค่าใช้จ่ายของเราและบอกพนักงานของเราว่าพวกเขาไม่ได้จ้างให้คิด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเป็นนวัตกรรมของเราเองจริงหรือ สถานการณ์ดังกล่าวขัดขวาง การสร้าง นวัตกรรมภายในองค์กร

โปรแกรมที่อิงตามพนักงานที่มีความเท่าเทียมกันและมีแรงจูงใจในตัวสามารถสร้างทั้งนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมนวัตกรรมระดับรากหญ้าอย่างแท้จริงจากภายในองค์กร ผลกระทบของแผนข้อเสนอแนะที่ดำเนินไปอย่างดีเป็นสิ่งที่ Emirates Global Aluminium (EGA) ทราบโดยตรง EGA มีโครงการเสนอแนะมาตั้งแต่ปี 2524 ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา EGA ได้สร้างแนวคิดที่นำไปใช้ได้จริงกว่า 220,000 แนวคิด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าตรวจสอบได้มากกว่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ด้วยการเปิดการเข้าถึงโดยตรงไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจของบริษัท EGA ได้หล่อเลี้ยงพนักงานที่มีแรงจูงใจอย่างลึกซึ้งและภักดี พนักงานของเรามากกว่า 600 คนทำงานที่ EGA มานานกว่า 25 ปี ต่อไปนี้คือวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมข้อเสนอแนะของพนักงานในองค์กรของคุณ:

ให้อำนาจแก่พนักงานขั้นตอนแรกในการดำเนินโครงการ

ที่มีประสิทธิภาพคือการตระหนักถึงศักยภาพของพนักงานในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เมื่อพนักงานรู้สึกว่าถูกเมิน พวกเขาอาจคิดว่านวัตกรรมนั้นไร้ประโยชน์ แต่เมื่อพวกเขารู้สึกว่าได้รับการรับฟัง พวกเขาก็จะพูดออกมา พนักงานที่รับผิดชอบในสถานที่ทำงานมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับงานของพวกเขา ซึ่งช่วยให้พวกเขาสร้างแนวคิดที่เพิ่มขึ้นและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้งานง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น นวัตกรรมหรือการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นมีความจำเป็นเนื่องจากเป็นการเพิ่มและรักษาคุณค่าให้กับกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่ ในระยะยาว นวัตกรรมดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรักษาตำแหน่งการแข่งขันขององค์กรในตลาด

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก้าวออกจากกล่องคำแนะนำและจัดเตรียมฟอรัมให้กับพนักงานที่กำหนดให้พวกเขารับผิดชอบ ที่ EGA หัวหน้างานจะประเมิน กลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดโดยตรง ซึ่งหมายความว่าในวันใดก็ตาม พนักงานสามารถหารือโดยตรงกับผู้จัดการของพวกเขาและมอบหมายความคิดของพวกเขาในพื้นที่ที่ปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้น เรายังพบว่ากระบวนการที่โปร่งใสพร้อมหมวดหมู่และเกณฑ์ทำให้พนักงานของเรามั่นใจว่าโครงการไม่ใช่หลุมดำ การส่งที่ประสบความสำเร็จมีการเดินทางที่ชัดเจน ในทำนองเดียวกัน หากไอเดียไม่ประสบความสำเร็จ หัวหน้างานสามารถอธิบายได้ว่าทำไมไอเดียนั้นถึงไม่เป็นไปได้ และทำงานร่วมกับพนักงานเพื่อให้เป็นข้อเสนอแนะที่คุ้มค่า

2. การแบ่งปันผลประโยชน์บริษัทที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรม เช่น Google และ Facebook ลงทุนจำนวนมากเพื่อรักษาแผนนวัตกรรมของพนักงาน การลงทุนช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริงที่ข้อมูลของพวกเขามีต่อธุรกิจ ที่ EGA เราพิจารณามูลค่าเงินของทุกไอเดียที่เราได้รับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีงบประมาณเพียงพอที่จะทำให้มันเป็นจริง และแบ่งปันผลตอบแทน พนักงาน หัวหน้างาน และตัวแทนแผนกต่างได้รับประโยชน์เป็นตัวเงิน โดยแบ่งปันเปอร์เซ็นต์ของเงินออมจากการนำแนวคิดไปใช้

3. เฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกันการเฉลิมฉลองนวัตกรรมของพนักงานเป็นอีกวิธีที่ง่ายแต่ให้ผลมหาศาลในการรับรองโครงการและได้รับความภักดีและการซื้อ ไม่ว่าจะเป็นงานมอบรางวัลภายในที่คุณยกย่องพนักงานต่อหน้าเพื่อนร่วมงานหรือการแข่งขันระดับประเทศ คุณจะยืนหยัดเพื่อกระตุ้นนักประดิษฐ์ภายในของคุณและพัฒนาชื่อเสียงในฐานะบริษัทที่ดำเนินการโดยพนักงาน

ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางใด ไม่มีใครสามารถรู้จักธุรกิจได้ดีไปกว่าผู้คนที่ดำเนินชีวิตและหายใจในการดำเนินงานทุกวัน เมื่อเราให้อำนาจพวกเขาในการแบ่งปันความคิดเห็นและเสนอแนะ เราจะให้พวกเขามีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตและเร่งความสำเร็จร่วมกันของเรา

แนะนำ ufaslot888g