May 2022

ด้วยการแตะที่ด้านหลัง นักวิจัยสร้างความรู้สึกที่น่ากลัว

ด้วยการแตะที่ด้านหลัง นักวิจัยสร้างความรู้สึกที่น่ากลัว

ภาพลวงตาในห้องแล็บสำรวจประสบการณ์เหนือธรรมชาติ ภาพหลอน นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีกระตุ้นความรู้สึกแปลก ๆ ที่มีคนยืนอยู่ใกล้ ๆ ด้วยการใช้ก๊อกย้อนกลับในเวลาที่เหมาะสมโดยที่ไม่มีวิญญาณอยู่นักประสาทวิทยา Olaf Blanke จาก École Polytechnique Fédérale de Lausanne...

Continue reading...